Valtion keskushallinto on osa valtionhallintoa

Valtion keskushallinto on ministeriöiden ja niiden hallinnonalalla olevien valtakunnallisten virastojen ja laitosten muodostama kokonaisuus. Suomen hallintorakenne muodostuu valtion ylimmistä toimielimistä, joita ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, riippumattomat tuomioistuimet sekä… Lue lisää »