Kiinteistökaupan kauppakirja

Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirja tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistökaupan kauppakirjalle on laissa asetettu tietyt vaatimukset. Ensimmäisenä kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää… Lue lisää »

Kiinteistönkauppa: Oikeudellinen virhe

Jos ostaja voi menettää kiinteistön tai jotakin siihen kuuluvaa kaupan ulkopuoliselle taholle, on kaupassa niin kutsuttu oikeudellinen virhe. Kiinteistössä on kyseinen virhe myös, jos kiinteistöön kohdistuu panttioikeus tai jokin muu… Lue lisää »