Vaarallisten aineiden kuljetusrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee,… Lue lisää »