Vaarallisten aineiden kuljetusrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee, pitää matkatavarana tai tilapäisesti säilyttää vaarallista ainetta siten, että menettely on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka siitä on vaaraa toisen omaisuudelle, katsotaan hänen syyllistyvän vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen. Vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.