Lääkerikos

Lääkkeiden asianmukaisesta käsittelystä ja valvonnan toteuttamisesta säädetään tarkemmin lääkelaissa, EU:n säädösten nojalla annetuissa asetuksissa, sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä tai yleisen tai yksittäistapausta koskevissa määräyksissä. Lääkerikokseen syyllistyy henkilö, joka tällaisen… Lue lisää »