Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

Mikäli henkilö toimii ilman laillista oikeutta toimii laissa tarkoitettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Tapauksessa KKO 2010:14 A, joka oli ammatiltaan silmälasilinssien hioja, oli suorittanut asiakkailleen… Lue lisää »

Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen

Luvattomalla eläinlääkärinammatin harjoittamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilman laillista oikeutta toimii eläinlääkärinammatin harjoittajana. Eläinlääkäriammatin harjoittamisesta säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.… Lue lisää »