Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

Mikäli henkilö toimii ilman laillista oikeutta toimii laissa tarkoitettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan myös se, joka ilman lainmukaista lupaa harjoittaa lääketukkukauppaa tai apteekkiliikettä taikka ilman vaadittua lupaa ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä. Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.