Mikäli henkilö toimii ilman laillista oikeutta toimii laissa tarkoitettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen.

Tapauksessa KKO 2010:14 A, joka oli ammatiltaan silmälasilinssien hioja, oli suorittanut asiakkailleen näöntarkastuksia silmälasien määräämistä varten. Korkein oikeus katsoi, että A oli suorittanut optikon ammattiin kuuluvia tehtäviä, ja siten syyllistynyt luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen

Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan myös se, joka ilman lainmukaista lupaa harjoittaa lääketukkukauppaa tai apteekkiliikettä taikka ilman vaadittua lupaa ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä.

Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää petoksesta ja lääkerikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.