Perukirjan osakasluettelon vahvistuttaminen

Digi- ja väestötietovirasto voi kuolinpesän osakkaan, eloonjääneen puolison, pesänhoitajan, pesänselvittäjän, pesänjakajan tai testamentin toimeenpanijan hakemuksesta vahvistaa, että kaikki pesän osakkaat ja perittävän aviopuoliso on säädetyllä tavalla perukirjaan merkitty. Digi- ja… Lue lisää »