Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy useita toisiaan täydentäviä periaatteita, jotka löytyvät yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 5 §. Henkilötietoja käsitellessä on olennaista varmistaa, että tiedot on kerätty tiettyä laillista tarkoitusta varten ja että niitä… Lue lisää »