Perunkirjoituksen lisäaika

Perunkirjoituksen lisäaika haetaan verottajalta silloin, kun perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittaa sellainen henkilö, joka tuntee parhaiten pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja… Lue lisää »