Taisteluvelvollisuuden rikkominen

Taisteluvelvollisuuden rikkomiseen syyllistyy sotilas, joka sodan aikana rikkomalla hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityisen velvollisuuden, taikka jättämällä sellaisen velvollisuuden täyttämättä, taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla vaarantaa taistelutoimen suorittamisen. Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan vankeutta… Lue lisää »