Taisteluvelvollisuuden rikkominen

Mikäli sotilas sodan aikana rikkomalla hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityisen velvollisuuden, taikka, jättämällä sellaisen velvollisuuden täyttämättä, taikka, muulla näihin rinnastettavalla tavalla vaarantaa taistelutoimen suorittamisen, katsotaan hänen syyllistyvän taisteluvelvollisuuden rikkomiseen. Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.