Taisteluvelvollisuuden rikkomiseen syyllistyy sotilas, joka sodan aikana rikkomalla hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityisen velvollisuuden, taikka jättämällä sellaisen velvollisuuden täyttämättä, taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla vaarantaa taistelutoimen suorittamisen.

Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää sotakarkuruudesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.