Sosiaaliturva: Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on taattu viimesijaisena toimeentuloturvana. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan,… Lue lisää »

Toimeentulotuen takaisinperintä

Toimeentulotukea ei saa periä takaisin, ellei laissa säädetyt edellytykset täyty. Toimeentulotukea myöntävä toimielin voi kuitenkin, samalla kun se myöntää toimeentulotuen, päättää, että tuki tai osa siitä peritään takaisin tuensaajalta, jos… Lue lisää »