Tuotevastuuriskit: USA:n markkinat ja tuotevastuuriskit

Mitä tuotevastuuriskejä USA:n markkinoilla on? Yhdysvaltojen markkinoiden keskeinen riskitekijä tuotevastuukysymyksissä on takuuajatteluun liittyvä taipumus katsoa melkein kaikki markkinointilausumat nimenomaisena takuuna vastuuperusteeksi. Oikean tuoteinformaation antaminen on siten markkinoinnissa olennaisen tärkeää. Hiljaisen… Lue lisää »