Turvaamistoimenpide määrätään turvaamaan

Turvaamistoimenpide on yhteiskunnan yksilöön kohdistama yleensä rajoittava toimenpide, jonka tavoitteena on suojata jotakin merkittävää etua. Turvaamistoimenpiteet voidaan jakaa esimerkiksi siviiliprosessuaalisiin, hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin turvaamistoimiin. Turvaamistoimenpide – jaotteluja Rikosoikeudellisia turvaamistoimia on… Lue lisää »