Suomen rikosoikeuden soveltamisala ja periaatteet

Rikosoikeus on lähtökohtaisesti kansallinen oikeudenala mutta rikollisuus ei kuitenkaan kunnioita valtioiden rajoja. Esimerkiksi Suomen kansalainen voi syyllistyä rikokseen ulkomailla ja palata Suomeen ennen asian käsittelyä, jolloin Suomen on valittava Suomen lain… Lue lisää »