Virkavelvollisuuden rikkominen

Virkavelvollisuuden rikkominen on yleissäännös, jota sovelletaan kaikkeen virkatoimintaan. Säännös on kuitenkin toissijainen, eikä sitä sovelleta, jos teko täyttää esimerkiksi lahjusrikoksen, virkasalaisuuden paljastamisen, virka-aseman väärinkäytön tai kidutuksen tunnusmerkistön. Virkavelvollisuuden rikkomisesta on… Lue lisää »