Virkavelvollisuuden rikkominen on yleissäännös, jota sovelletaan kaikkeen virkatoimintaan. Säännös on kuitenkin toissijainen, eikä sitä sovelleta, jos teko täyttää esimerkiksi lahjusrikoksen, virkasalaisuuden paljastamisen, virka-aseman väärinkäytön tai kidutuksen tunnusmerkistön.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta on kyse, mikäli virkamies rikkoo virkaansa toimittaessaan tahallaan virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että teko, huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat, ei ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Vähäisyyttä on käsitelty korkeimman oikeuden käytännössä. Esimerkiksi tapauksessa KKO 2020:13 teko ei ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen, sillä etälamautinta oli käytetty ilman siihen oikeuttanutta perustetta ja ennakkovaroitusta.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli hän on syyllistynyt edellä mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.


Lue lisää tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.