Virkavelvollisuuden rikkominen

Mikäli virkamies rikkoo virkaansa toimittaessaan tahallaan virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan hänen syyllistyvän virkavelvollisuuden rikkomiseen. Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli hän on syyllistynyt edellä mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Nopeaa apua lakiasioihin.