Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Mikäli virkamies virkaansa toimittaessaan rikkoo huolimattomuudesta virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan hänen syyllistyvän tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen. Tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan varoitus tai sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.