Valtiopetos

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen: kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen… Lue lisää »