Virkakäsky ja sotilaskäsky hallinnossa

Virkakäsky tai sotilaskäsky jäävät hallintolain soveltamisalan ulkopuolelle. Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Virkamiehen on myös noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä eli niin sanottuja virkakäskyjä. Virkakäskyäkään ei kuitenkaan… Lue lisää »

Poliislaki: Yleiset periaatteet

Mitä periaatteita poliisi joutuu noudattamaan toiminnassaan? Poliisin toiminta ei saa perustua mielivaltaan. Poliisin on noudatettava seuraavia periaatteita käyttäessään virkansa suomaa valtaa. Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.… Lue lisää »