Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen tehdään yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää määräenemmistöpäätöstä 2/3 äänistä.

Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa vain määräenemmistöllä. Se tarkoittaa sitä, että muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Lisäksi vaaditaan, että myös kokouksessa edustetuista osakkeista vähintään kaksi kolmasosaa on muutoksen kannalla. Tämä saattaa johtaa siihen, että päätöstä ei saada lainkaan aikaan, jos jotkut osakkeenomistajat pidättäytyvät äänestyksestä. Määräosuus lasketaan nimittäin ääniluetteloon merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella, ei osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että sen muuttamiseen vaaditaan tiukemmat edellytykset kuin em. kahden kolmasosan enemmistö. Siinä voidaan jopa vaatia kaikkien osakkeenomistajien suostumus muuttamiselle. Määräykset myös muunlaisista lisäedellytyksistä ovat mahdollisia, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisen päättämisestä kahdessa perättäisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi. Sitä ei saa panna täytäntöön ennen kuin rekisteröinti on suoritettu.

Lähde §: asunto-osakeyhtiölaki

Nopeaa apua lakiasioihin.