Asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus on säädelty asunto-osakeyhtiölaissa. Lain 24 luvun 5 §:n mukaan toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtäväänsä suorittaessaan aiheuttanut yhtiölle joko tahallisesti tai huolimattomuudesta. Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus konkretisoituu myös, jos hän on asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheuttanut vahingon yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle tahallaan tai huolimattomuudesta.

Toiminnantarkastajan vastuun arviointi

Toiminnantarkastajan vastuusta säädetään vastaavasti kuin yhtiön johtoon kuuluvien tai tilintarkastajan vastuusta. Vastuu rajoittuu vain tehtävää hoitaessa aiheutettuihin vahinkoihin. Käytännössä toiminnantarkastajan vastuu on kuitenkin lievempi kuin tilintarkastajan vastuu.

Vastuun arvioinnissa on huomioitava, että toiminnantarkastuksessa on kyse maallikoiden suorittamasta tilintarkastuksesta. Näin ollen toiminnantarkastajan henkilökohtaiset ominaisuudet täytyy ottaa arvioinnissa huomioon.Muiden osakkeenomistajien luottohenkilönä toimivalta maallikolta ei voida edellyttää tehtävään liittyviä erikoistaitoja.

Toisaalta jos toiminnantarkastaja omaa erityistä tarkastuskokemusta tai on toiminut vastaavissa tehtävissä, voi tämä vaikuttaa vastuun arvioimiseen. Vaikka tilintarkastusta koskevat säännökset eivät tule sellaisenaan toiminnantarkastuksessa sovellettavaksi, voidaan toiminnantarkastajana toimivalta tilintarkastajalta edellyttää korkeampaa huolellisuutta ja osaamista kuin maallikkotoiminnantarkastajalta. Toiminnantarkastuksen huolellisuutta arvioitaessa henkilön osaamisella ja kokemuksella on suuri merkitys.

Lue lisää asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajasta!

Nopeaa apua lakiasioihin.