Tulovero tarkoittaa tuloista perittävää veroa. Jokaisessa maassa on oman lainsäädännön mukainen verotus ja Suomessa tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Yhteisöt (yritykset) maksavat tuloistaan yhteisön tuloveroa. Suomessa tuloverotus tapahtuu nettoverotuksena eli bruttotuloista yhteisö voi vähentää verovähennyksinä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.

Tuloverotus koskee luonnollisia henkilöitä, kuolinpesiä, yhteisöjä, yhtymä ja yhteisetuuksia. Em. välillä tuloverotus poikkeaa toisistaan mutta verotuksen kannalta on myös merkitystä sillä, mistä tulot ovat peräisin.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.