Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Työnantajalla on myös velvollisuus antaa kyseisiin töihin työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestettävissä olevaa koulutusta, jos työn vastaanottaminen sitä edellyttää. Työnantajalla on lisätyön tarjoamisvelvollisuus siitä riippumatta, ovatko työntekijät ilmoittaneet ennalta halukkuutensa lisätyöhön. Lisätyötä on tarjottava kaikille niille osa-aikatyöntekijöille, jotka ovat sopivia vapaana oleviin tehtäviin. Jos työntekijän työsopimus on hänen aloitteestaan tehty osa-aikaiseksi tai hän muuten ilmoittaa työnantajalla, ettei ole kiinnostunut lisätöistä, työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota lisätyötä työntekijälle. Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä ensisijassa osa-aikatyöntekijälle myös silloin, kun työtä on niin paljon, ettei tämä voisi sitä kaikkea tehdä.

Työnantajalla on työsopimuslain mukaan velvollisuus tarjota työtä tuotannollisin, taloudellisin tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvien syiden taikka eräiden yrityssaneerausperusteiden nojalla irtisanomalleen työntekijälle. Osa-aikatyöntekijät ohittavat nämä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvat työntekijät, ellei työehtosopimuksista muuta johdu.

Lisätyön tarjoamisvelvollisuus ei koske extratyösuhteita, ellei lisätyön tarjoaminen ajoitu kyseisen työsuhteen aikaan. Tällaisella työntekijällä ei ole työsuhteiden välissä velvollisuutta vastaanottaa työtä eikä työnantajalla tarjota sitä.


Lue lisää työnantajan yleisvelvoitteesta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
26.10.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.