Tiedätkö, mitä työnantajan yleisvelvoite pitää sisällään?

Työsopimuslaissa on säädetty työnantajalle ns. yleisvelvoite, jota tulisi noudattaa suhteessa työntekijöihin. Yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös työtehtävän tai työmenetelmän muutostilanteessa.

Työntekijän urapyrkimyksiä tulee mahdollisuuksien mukaan edistää. Työnantaja ei työsopimuslain yleisvelvoitteen hengessa saisi ainakaan poikkiteloin asettua, jos työntekijä haluaa edistää omaa urakiertoaan.

Työnantajan yleisvelvoitteen piiriin kuuluvat lisäksi mm. työntekijöiden syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu, työturvallisuudesta huolehtiminen ja työnteon keskeisten ehtojen selvittäminen. Yleisvelvoitteeseen kuuluu sekin, että työnantaja tarjoaa uusia työtehtäviä ensisijaisesti osa-aikaisille työntekijöilleen. Avoimista työpaikoista työnantajan on tiedotettava siten, että yrityksen osa- ja määräaikaisilla työntekijöillä on sama mahdollisuus kuin yrityksen vakituisilla työntekijöillä hakeutua kyseisiin avoinna oleviin tehtäviin.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: