Irtisanomisen ohella työsuhde on mahdollista päättää purkamalla. Sopimus voidaan purkaa molemminpuolisesti, kunhan siihen on erittäin painava syy. Tällaista syytä vaaditaan, koska purkamiseen ei liity irtisanomisaikaa. Purkaminen on siis irtisanomista ankarampi toimenpide, koska sen seurauksena työsuhde päättyy heti.

Työsopimuksen purkamiseen on aikaa 14 päivää. Aika alkaa kulua siitä, kun osapuoli saa tietää tapahtumasta tai laiminlyönnistä, jonka perusteella sopimus puretaan. Ennen purkamista ei tarvitse antaa varoitusta.

purkamisperuste

Purkaminen edellyttää erittäin painavaa syytä sekä työnantajan että työntekijän purkaessa sopimuksen. Rikkomus tai laiminlyönti, jonka vuoksi sopimus puretaan, on siis oltava painavampi kuin irtisanomisen yhteydessä. Purkamissyy johtuu aina toisesta osapuolesta, henkilöstä. Sopimusta ei siis voida purkaa esimerkiksi siksi, että työnantajalla ei ole enää tarjota työtä entisellä tavalla.

Rajanveto irtisanomisperusteen ja purkamiseen oikeuttavan perusteen välillä on hankalaa. Jotta työsopimus voitaisiin purkaa, tulee laiminlyönnin tai rikkomuksen olla niin vakava, että työsopimuksen jatkaminen olisi toisen osapuolen kannalta kohtuutonta. Syy purkamiseen voi olla esimerkiksi rikos työpaikalla tai työkavereita kohtaan. Myös esimerkiksi tahallinen salassapitovelvollisuuden rikkominen voi johtaa sopimuksen purkuun.


Lue lisää irtisanomisen toimittamisesta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.