Työsuhteen aikana voi syntyä tarve muuttaa työn sisältöä tai tämän ehtoja. Mikäli työnantaja haluaa muuttaa työsuhteen etuja, edellyttää tämä joko uuden sopimuksen tekemistä tai irtisanomisperustetta. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa yksipuolisesti mutta tällöin tulee aina noudattaa irtisanomisaikaa.

Mikäli työnantaja muuttaa esimerkiksi työntekijän työajat voi työntekijä hyväksyä tämän joko nimenomaisesti tai hiljaisesti. Kun työntekijä hyväksyy työaikamuutoksen nimenomaisesti, hän ilmoittaa suostumisestaan työnantajalle. Kun työntekijä taas  antaa hiljaisen suostumuksen työaikamuutokseen, hän ryhtyy tekemään työtä muutetuin ehdoin.

Jos työntekijä ei suostu työsuhteen ehtojen muuttamiseen eikä irtisanomisperusteen tunnusmerkit täyty, jatkuu työsopimus entisin ehdoin. Ellei työnantaja halua jatkaa työsuhdetta, työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Työntekijälle syntyy tällöin oikeus vahingonkorvaukseen, ellei työnantajalla ole oikeutta määräämäänsä muutokseen.


Lue lisää työsuhteen keskeisistä ehdoista työsopimuksessa.

Lähde §: työsopimuslaki

Suomen Juristit Oy
20.7.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.