Työsuhteen päättämissopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen päättymisestä. Työsuhteen päättämissopimus on vapaaehtoinen ja se on suositeltavaa tehdä kirjallisesti.

Työsuhteen päättämissopimuksen tekemiselle voi olla monia syitä. Työsuhteen päättämissopimuksen tekeminen voi olla esimerkiksi vaihtoehto taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanomiselle. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia työsuhteen päättämissopimuksesta vaihtoehtona työsopimuksen irtisanomiselle työntekijästä johtuvasta syystä. Kun sopiminen tapahtuu yhteisymmärryksessä ja osapuolten vapaasta tahdosta, merkitystä ei ole sillä, täyttyvätkö työsuhteen päättämisen lailliset perusteet. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen työntekijä voi riitauttaa työsuhteensa päättämisperusteen vain osoittamalla sopimuksen tai sen jonkin ehdon kohtuuttomaksi tai pätemättömäksi.

Työsuhteen päättämissopimusta ei voi sopia niin, että työntekijän työsopimuslakiin perustuvat oikeudet ja edut vähenisivät. Lähtökohtaisesti mitättömyys ulottuu vain siihen sopimusmääräykseen, joka vähentää työntekijälle lain mukaan kuuluvia oikeuksia ja etuja.

Nopeaa apua lakiasioihin.