Lomautus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. Lomautuksen on oltava kuitenkin aina väliaikainen ratkaisu. Jos työ vähentyy pysyvästi, oikea menettely vähentää henkilöstä on irtisanominen.

Jos lomautus on määräaikaista, työntekijälle on ilmoitettava etukäteen, milloin lomautus päättyy. Työntekijälle pitää siis ilmoittaa etukäteen, milloin työ jatkuu normaalisti. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Määräajan kuluttua työt jatkuvat automaattisesti.

Jos kyse on tilapäisestä työn/työn tarjoamisedellytysten vähentymisestä, lomautuksen tulee aina olla luonteeltaan määräaikainen. Jos lomautus on seurausta taloudellisista ja tuotannollisista perusteista, lomautus voi olla myös toistainen.

Määräaikaisen lomautuksen kesto saa olla maksimissaan 90 päivää.

Jos lomautus perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen, lomautuksen on oltava aina määräaikainen. Sopimukseen perustuva määräaikainen lomautus voi poikkeuksellisesti kestää yli 90 päivää.

Toistaiseksi tehdyssä lomautuksessa työnantajan on ilmoitettava työntekijälle töiden alkamisesta viimeistään seitsemän (7) päivää ennen lomautuksen päättymistä, ellei toisin ole sovittu.

Nopeaa apua lakiasioihin.