Lomautus

Lomauttaminen valtion virasta ›

Lomauttaminen on palkanmaksun ja virantoimituksen keskeyttämistä määräajaksi. Se on mahdollista jos on olemassa perusteet irtisanoa virkamies kollektiiviperusteella. Kollektiiviperusteisen irtisanomisen edellytyksistä on oma artikkelinsa (linkki alla). Lomautuksessa palkanmaksu ja virantoimitus keskytyvät virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Virkamies voidaan lomauttaa 14 vrk:n ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautus voidaan tehdä enintään 90 päivän ajaksi, jos virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota Lue lisää ›

Voiko määräaikaista työntekijää lomauttaa? ›

Määräaikaista työntekijää ei saa lomauttaa. Tästä säännöstä ei voi poiketa edes TES:lla. Poikkeuksellisesti työnantaja saa kuitenkin lomauttaa määräaikaisen työntekijän, jos: ”a) työntekijä toimii sijaisena eli hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja b) työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.” Kummankin edellytyksen on täytyttävä, jotta määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on mahdollista. Työnantajan on Lue lisää ›

Työnantajan velvollisuudet tarjota lomautetulle työntekijälle työtä ›

Jos lomautuksen aikana ilmaantuu uutta työtä, työnantajan on tarjottava sitä ensisijaisesti lomautetulle työntekijälle. Taustalla on se fakta, että työntekijän työsuhde on edelleen voimassa lomautuksesta huolimatta. Työnantajalla on velvollisuus työllistää ensin palveluksessaan olevat työntekijät, ja vasta sitten etsiä uutta työvoimaa. Jos työntekijä on kuitenkin ennakolta kieltäytynyt ottamasta tilapäistä työtä vastaan, hänelle ei tarvitse tarjota työtä. Työnantajalla Lue lisää ›

Saako työntekijä ottaa uutta työtä lomautuksen aikana? ›

Työsopimuslaissa on säädetty kilpailevan toiminnan kielto työntekijälle. Sen mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa itse sellaista elinkeinotoimintaa, josta voi aiheutua vahinkoa hänen ensisijaiselle työnantajalleen. Lomautustilanteessa työntekijällä on kuitenkin yleensä oikeus tehdä työsopimus kilpailevan yrityksen kanssa. Sen sijaan työnantajan kanssa kilpailevan yritystoiminnan harjoittaminen itse voi kuitenkin olla kiellettyä. Asiaa on aina arvioitava Lue lisää ›

Millä perusteella lomautettavat valitaan? ›

Lomautusjärjestys Lomautusjärjestyksestä ei ole säädöksiä laeissa. Sen sijaan useissa työehtosopimuksissa on sovittu siitä, missä järjestyksessä työntekijöitä lomautetaan. Työehtosopimuksissa määritellään ne työntekijätyypit, jotka voidaan lomauttaa viimeisinä. Viimeiseksi määritellään lomautettaviksi yleensä yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Tärkeät ammattityöntekijät ovat yritykselle ns. avaintyöntekijöitä, joiden pysyttäminen yrityksen palveluksessa on erityisen tärkeää. Lisäksi työehtosopimuksessa Lue lisää ›

Mikä on lomautus? ›

Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy kuitenkin voimassa. Työntekijä on siis tavallaan pakkolomalla kyseistä työpaikasta. Hän ei saa palkkaa tuolta ajalta. Työsuhde säilyy voimassa, mutta se ”lepää”. Lomautus perustuu yleensä työnantajan yksipuoliseen päätökseen. Tällöin puhutaan ns. pakkolomautuksesta. Lomautus voi perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällöinkin sopimuksen on Lue lisää ›

Lomautus, työttömyyspäiväraha ›

Jos työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa. Jos työntekijä lomautetaan kokonaan, hänellä on oikeus saada täyttä työttömyyspäivärahaa. On kuitenkin huomattava, että vastikkeettomasti saadut luontoisedut voivat vaikuttaa alentavasti työttömyyspäivärahan suuruuteen. Vastikkeeton luontoisetu on sellainen, josta lomautetun ei tarvitse maksaa työntekijälle korvausta tai vuokraa edun käytöstä. Jos lomautus on osa-aikaista, lomautetulle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisessa lomautuksessa Lue lisää ›

Lomautus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ›

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana voidaan tiivistetysti ilmoittaa seuraavasti: Oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen aikana ja oikeus irtisanoa tällainen työsopimus päättymään 5 päivän irtisanomisajalla. Oikeus lomautuksen aikana irtisanoa työsopimus päättymään heti, ilman normaalia irtisanomisaikaa. Jos kuitenkin työnantaja on kerennyt ilmoittaa töiden alkamisesta viimeisen 7 päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä, tätä oikeutta ei enää Lue lisää ›

Lomautus, lomautuksen kesto ›

Lomautus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. Lomautuksen on oltava kuitenkin aina väliaikainen ratkaisu. Jos työ vähentyy pysyvästi, oikea menettely vähentää henkilöstä on irtisanominen. Jos lomautus on määräaikaista, työntekijälle on ilmoitettava etukäteen, milloin lomautus päättyy. Työntekijälle pitää siis ilmoittaa etukäteen, milloin työ jatkuu normaalisti. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Määräajan kuluttua työt jatkuvat automaattisesti. Lue lisää ›

Lomautus, henkilökuntaedut ›

Työnantaja voi järjestää henkilökunnalleen henkilökuntaetuja. Ne eivät ole työntekijän palkkaa, mikäli ne ovat tavanomaisia ja kohtuullisia. Toisin sanoen ne ovat arvoltaan vähäisiä. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit sekä erilaiset henkilökunta-alennukset. Lomautetulla työntekijällä on oikeus käyttää henkilökuntaetuja vain, jos on sopinut niiden käytöstä työnantajan kanssa. Työnantaja voi oman harkintansa mukaan siis joko kieltää tai Lue lisää ›