Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutus: Työsuhteen ja työehtojen säilyminen liikkeen luovutuksessa ›

Liikkeen luovutuksessa työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle, eli työntekijät siirtyvät automaattisesti luovutuksensaajan palvelukseen. Tämä koskee vain luovutushetkellä voimassa olevia työsuhteita. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä esimerkiksi vaatimalla saada jäädä vanhan työnantajan palvelukseen. Oikeuksien ja velvollisuuksien ohella siirtyvät myös työsuhteesta johtuvat työsuhde-etuudet, eli työntekijä saa esimerkiksi pitää hänelle kuuluvan puhelinedun ja esimerkiksi vuosiloman Lue lisää ›

Liikkeen luovutus: Mikä on liikkeen luovutus? ›

Lain määritelmän mukaan liikkeen luovutuksesta on kyse, kun yritys, liike, yhteisö tai säätiö tai näiden toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Lisäksi edellytyksenä on, että luovutettu liike tai sen osa säilyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksessa liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Jotta kyseessä on liikkeen Lue lisää ›

Liikkeen luovutus: Aseman säilyminen liikkeen luovutuksessa ›

Säilyykö asemani liikkeen luovutuksessa? Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan työnantajan koko liikkeen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Kysymys on työsopimuslain tarkoittamasta liikkeen luovutuksesta, jos luovutuksen kohteena oleva, pää- tai sivutoimisesti harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutuksessa työsuhteista johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen Lue lisää ›