Työntekijän velvollisuudet

Vuosiloma: työssäolon veroinen työaika ›

Mikä on työssäolon veroinen työaika? Työntekijä ei aina ole töissä mutta lain mukaan muu aika voidaan lasketa työssäolon veroisena aikana. Vuosilomalain 7 §:n mukaan työssäolon veroisena aikana pidetään työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan palkan työntekijälle. Työssäolon veroista aikaa ovat myös työaikajärjestelmän mukaiset tasoittumisvapaat siltä osin kuin niiden määrä ylittää neljä päivää. Lue lisää ›

Tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät ›

Työnantajat käyttävät tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä esimerkiksi ruuhkahuippujen tasoittamiseen. Tarvittaessa työhön kutsuttava tai ns. ”ekstra työntekijä” on usein nollatuntisopimus. Töihin kutsuminen tapahtuu usein lyhyellä varoitusajalla. Tällaiselle työlle tyypillistä on se, että osapuolet eivät ole sitoutuneet työn toistuvaan tarjoamiseen tai työhön tulemiseen etukäteen. Tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden työsopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia. Sopimuksen laatuun Lue lisää ›

Työntekijä: Työntekijän velvollisuudet ›

Mitkä ovat työntekijän velvollisuudet? Työntekijällä on luonnollisesti ns. työvelvoite eli hänen tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan hänelle antamia työn suorittamista koskevia määräyksiä. Työntekijän tulee välttää kaikkea sellaista toimintaa, jonka voidaan katsoa olevan ristiriidassa hänen asemassaan olevan työntekijän menettelyn kanssa. Toisin sanoen hän ei saa vaarantaa toiminnallaan työnantajan luottamusta työntekijän kykyyn hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Lue lisää ›

Työntekijä: Työntekijän vaitiolovelvollisuus ja liikesalaisuudet ›

Liike- ja ammattisalaisuudet vaitiolovelvollisuuden piirissä? Suomen lain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen aikana hyödyntää tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Silloin kun työntekijä on saanut mainitut salaisuudet oikeudettomasti, niin kielto on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella myös se, jolle työntekijä on tiedot kertonut. Viimeksi Lue lisää ›

Työntekijä: Kilpaileva toiminta kiellettyä työntekijälle ›

Mitä on kilpaileva toiminta? Työntekijä ei saa harjoittaa työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa tai tehdä työtä toiselle, joka harjoittaa tällaista toimintaa. Hän ei myöskään saa työsuhteen aikana ryhtyä valmistelemaan kilpailevaa toimintaa, jos tuota valmistelua voidaan pitää hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Uusi työnantaja vastaa aiemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta palkatessaan henkilön, jonka tietää olevan estynyt työntekemiseen kilpailukiellon vuoksi.

Lomautus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ›

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana voidaan tiivistetysti ilmoittaa seuraavasti: Oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen aikana ja oikeus irtisanoa tällainen työsopimus päättymään 5 päivän irtisanomisajalla. Oikeus lomautuksen aikana irtisanoa työsopimus päättymään heti, ilman normaalia irtisanomisaikaa. Jos kuitenkin työnantaja on kerennyt ilmoittaa töiden alkamisesta viimeisen 7 päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä, tätä oikeutta ei enää Lue lisää ›