Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana voidaan tiivistetysti ilmoittaa seuraavasti:

  • Oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen aikana ja oikeus irtisanoa tällainen työsopimus päättymään 5 päivän irtisanomisajalla.
  • Oikeus lomautuksen aikana irtisanoa työsopimus päättymään heti, ilman normaalia irtisanomisaikaa. Jos kuitenkin työnantaja on kerennyt ilmoittaa töiden alkamisesta viimeisen 7 päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä, tätä oikeutta ei enää ole. (eli irtisanomisaikaa on noudatettava)
  • Oikeus käyttää työsuhdeasuntoa lomautuksesta huolimatta, mutta voi olla velvollisuus maksaa tästä kohtuullinen korvaus.
  • Ei saa ilmaista työnantajansa liike- ja ammattisalaisuuksia
  • Ei saa rikkoa kilpailukieltoa eli mennä töihin työnantajansa kanssa kilpailevaan yritykseen ilman työnantajan suostumusta.
  • Ei oikeutta luontoisetuihin ja muihin henkilökuntaetuihin ilman työnantajan suostumusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.