Jos lomautuksen aikana ilmaantuu uutta työtä, työnantajan on tarjottava sitä ensisijaisesti lomautetulle työntekijälle. Taustalla on se fakta, että työntekijän työsuhde on edelleen voimassa lomautuksesta huolimatta. Työnantajalla on velvollisuus työllistää ensin palveluksessaan olevat työntekijät, ja vasta sitten etsiä uutta työvoimaa. Jos työntekijä on kuitenkin ennakolta kieltäytynyt ottamasta tilapäistä työtä vastaan, hänelle ei tarvitse tarjota työtä.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota lomautetulle työntekijälle työtä, jos hänellä avautuu uusi työpaikka yrityksessä. Jos työnantajalla ei ole avoinna uutta työpaikkaa, niin työnantajan ei tarvitse sitä erikseen luoda työn tarjoamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Uutta työtä on tarjottava lomautetulle työntekijälle, jos se vastaa hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan. Näissä tilanteissa työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä. Esimerkiksi kielitaidolla, asiakaspalveluhenkisyydellä ja soveltuvuudella työhön on vaikutusta siihen, millaista työtä irtisanottavalle työntekijälle on velvollisuus tarjota.

Nopeaa apua lakiasioihin.