Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy kuitenkin voimassa. Työntekijä on siis tavallaan pakkolomalla kyseistä työpaikasta. Hän ei saa palkkaa tuolta ajalta. Työsuhde säilyy voimassa, mutta se ”lepää”.

Lomautus perustuu yleensä työnantajan yksipuoliseen päätökseen. Tällöin puhutaan ns. pakkolomautuksesta. Lomautus voi perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällöinkin sopimuksen on perustuttava aina työnantajan aloitteeseen. Tällöin puhutaan ns. sopimuslomauttamisesta.

Lomautus voi olla kokoaikaista. Tuolloin työntekijä ei työskentele lainkaan työpaikalla lomautuksen aikana.

Lomautus voi olla myös osa-aikaista. Tuolloin työntekijän työaikaa lyhennetään sen verran, kuin on välttämätöntä. Työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhennetään tarpeen mukaan. Työntekijälle maksetaan normaalisti palkkaa siltä ajalta, kun hän käy töissä.

Lomauttamisesta säätelee työsopimuslaki.

Nopeaa apua lakiasioihin.