Työsopimuslaissa on säädetty kilpailevan toiminnan kielto työntekijälle. Sen mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa itse sellaista elinkeinotoimintaa, josta voi aiheutua vahinkoa hänen ensisijaiselle työnantajalleen.

Lomautustilanteessa työntekijällä on kuitenkin yleensä oikeus tehdä työsopimus kilpailevan yrityksen kanssa. Sen sijaan työnantajan kanssa kilpailevan yritystoiminnan harjoittaminen itse voi kuitenkin olla kiellettyä. Asiaa on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Perustuslaissa ihmiselle on turvattu oikeus harjoittaa ammattia ja elinkeinotoimintaa, eikä lomautus voi toisaalta tätä oikeutta syrjäyttää.

Lomautuksen aikana työntekijälle jää kuitenkin velvollisuus edelleen ottaa huomioon aikaisemman työsuhteen ensisijaisuus. Hänen pitää olla lojaali ensisijaiselle työnantajalleen ja välttää sellaista toimintaa, joka ilmeisesti voi vahingoittaa ensisijaisen työnantajan yritystoimintaa.

Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä, ja ensisijainen työnantaja kertoo lomautuksen päättymisestä, hän voi irtisanoa toissijaisen työsopimuksensa 5 päivän irtisanomisajalla. Sillä ei ole väliä, onko toissijainen työsopimus toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen.

Työntekijälle on säädetty salassapitovelvollisuus. Sen mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää itse hyväkseen tai ilmaista muille työnantajansa ammatti- ja liikesalaisuuksia. Koska lomautuksen aikana työsuhde on edelleen voimassa, työntekijällä on salassapitovelvollisuus myös lomautusten aikana.

Nopeaa apua lakiasioihin.