Lomautusjärjestys

Lomautusjärjestyksestä ei ole säädöksiä laeissa. Sen sijaan useissa työehtosopimuksissa on sovittu siitä, missä järjestyksessä työntekijöitä lomautetaan.

Työehtosopimuksissa määritellään ne työntekijätyypit, jotka voidaan lomauttaa viimeisinä. Viimeiseksi määritellään lomautettaviksi yleensä yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Tärkeät ammattityöntekijät ovat yritykselle ns. avaintyöntekijöitä, joiden pysyttäminen yrityksen palveluksessa on erityisen tärkeää. Lisäksi työehtosopimuksessa on yleensä määrätty, että lomautusjärjestyksessä voidaan kiinnittää huomiota työsuhteen kestoaikaan ja työntekijöiden huoltovelvollisuuden määrään.

Laissa on säädetty syrjinnän kiellosta työelämässä. Sitä voidaan välillisesti soveltaa myös lomautettavia valittaessa. Työnantaja ei saa valita lomautettavia työntekijöitä esimerkiksi iän, terveydentilan tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Työnantaja ei saa valita lomautettavia myöskään sukupuolen perusteella. Jos hän toimii näin, hänellä on oltava syrjivältä vaikuttavaan toimintaan hyväksyttävä syy.

Nopeaa apua lakiasioihin.