Jos työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa.

Jos työntekijä lomautetaan kokonaan, hänellä on oikeus saada täyttä työttömyyspäivärahaa. On kuitenkin huomattava, että vastikkeettomasti saadut luontoisedut voivat vaikuttaa alentavasti työttömyyspäivärahan suuruuteen. Vastikkeeton luontoisetu on sellainen, josta lomautetun ei tarvitse maksaa työntekijälle korvausta tai vuokraa edun käytöstä.

Jos lomautus on osa-aikaista, lomautetulle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisessa lomautuksessa työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty.

Jotta lomautettu voisi saada työttömyyspäivärahaa lomautuksen johdosta, hänen tulee ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon. Työntekijän on osoitettava, että hänet on lomautettu. Sen hän voi todistaa antamalla toimistolle kirjallisen lomautusilmoituksen tai lomautustodistuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.