Määräaikaista työntekijää ei saa lomauttaa. Tästä säännöstä ei voi poiketa edes TES:lla.

Poikkeuksellisesti työnantaja saa kuitenkin lomauttaa määräaikaisen työntekijän, jos:

”a) työntekijä toimii sijaisena eli hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja

b) työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.”

Kummankin edellytyksen on täytyttävä, jotta määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on mahdollista. Työnantajan on pystyttävä osoittamaan, kenen sijaisena määräaikainen työntekijä on työskennellyt.

Nopeaa apua lakiasioihin.