Pitääkö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus?

Huoltajan ei välttämättä tarvitse puuttua nuoren työsopimuskuvioihin. Viisitoista vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan nuoren puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori itse.

Jos nuoren (alle 18-vuotiaan ) työntekijän kasvatus, kehitys tai terveys on työn takia vaarassa, on huoltajalla oikeus purkaa tämän työsopimus. Jos työsopimusta nuoren kanssa ei tehdä kirjallisesti, työnantajan on ennen työsopimuksen tekemistä pyynnöstä esitettävä nuorelle työntekijälle tai tämän huoltajalle kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista. Selvitystä ei tarvitse antaa, jos on kysymys vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat:
0600 111 88