Saako nuorella työntekijällä teettää pitkää päivää? Entä oppisopimustyöntekijän työaika?

Viisitoista vuotta täyttäneen työntekijän säännöllinen työaika saa olla yhtä pitkä kuin täysi-ikäisillä työntekijöillä on samassa työssä. Oppisopimustyöntekijä ei ole velvollinen työskentelemään ja/tai olemaan koulutuksessa yhteensä yli kahdeksaa tuntia päivässä ja yli 40 tuntia viikossa.

Oppivelvollisuuttaan peruskoulussa suorittavan työntekijän päivittäinen työaika koulupäivänä saa olla enintään 7 tuntia päivässä. Tämä koskee myös 15 vuotta täyttäneitä peruskoulun oppilaita. Koulupäivän ja työajan pituus ei yhteensä saa ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Alle 15-vuotiaan työaika koulun loma-aikana saa olla enintään 7 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: