Onko työnantajan velvollisuus järjestää terveystarkastus nuorelle työntekijälle?

Työnantajan on ennen työsuhteen alkua tai kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta kustannettava nuorelle työntekijälle terveystarkastus. Tarkastuksessa on todettava nuoren soveltuvuus aiottuun työhön siten, ettei työstä aiheudu vaaraa nuoren terveydelle tai kehitykselle.

Terveystarkastusta ei vaadita, jos työsopimus koskee kevyttä työtä esim. liikkeessä tai toimistossa, taikka jos työsuhde on tarkoitettu kestämään enintään kolme kuukautta. Terveystarkastusta ei tarvitse toimittaa myöskään silloin, jos työntekijä esittää viimeisten 12 kuukauden aikana annetun lääkärintodistuksen, joka riittävästi selvittää hänen soveltuvuutensa työhön.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: