Kuinka nuoren työturvallisuudesta huolehditaan?

Nuorta työntekijää ei saa kuormittaa enempää kuin hänen ikänsä ja voimansa sallivat. Vastuu ja työssä vaadittavat ponnistukset on mitoitettava nuoren voimavarojen mukaan. Työ ei saa vahingoittaa työntekijän henkistä tai ruumiillista kehitystä. Työnantajalla on velvollisuus ottaa edellä mainitut seikat huomioon.

Tapaturmavaaran tai terveyshaitan sisältäviin työtehtäviin saa nuorta työntekijää käyttää vain poikkeuksellisesti ja vain jos muita kokeneempia työntekijöitä ei ole työtehtävään asettaa. Nuori työntekijä, jolla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta, on opetuksen ja ohjauksen avulla sopeutettava työhönsä niin, että hän välttyy aiheuttamasta vaaraa itselleen tai muille.

Nopeaa apua lakiasioihin.

Yksityisten lakiasiat:
0600 111 33Yritysten lakiasiat: