Saako nuori työntekijä tehdä ylitöitä tai hätätöitä?

Viisitoista vuotta täyttänyt voi halutessaan suostua ylitöihin enintään 80 tunniksi vuodessa. Ylityö on säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työtä. Vanhemmilta lupaa ei tarvitse pyytää. Lapsen huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa työsopimus, jos hän katsoo työsuhteen olevan vahingoksi lapsen kehitykselle, terveydelle tai kasvatukselle.

Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä eikä hätätyössä. Hätätyö tarkoittaa esim. tulipalon sattuessa teetettävää pelastustyötä tai vahinkojen rajoittamista työpaikalla työajan ulkopuolella. Yli 15-vuotiasta saa pitää hätätyössä, jos tehtävään ei ole käytettävissä 18-vuotta täyttäneitä. Jos nuoren työntekijän lakisääteinen lepoaika työstä on jäänyt lyhyeksi hätätyön teettämisen takia, on hänelle varattava korvaava lepoaika viimeistään kolmen viikon kuluessa hätätyön tekemisestä.

Ylityöt mukaanlukien laissa on säädetty nuoren työntekijän enimmäistyöaika. Työaika ei saa vuorokaudessa ylittää yhdeksää tuntia. Viikossa työaikaa saa olla korkeintaan 48 tuntia, mikä vastaa kuuttaa kahdeksan tunnin työpäivää. Jos nuoren säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia päivässä maanantaista perjantaihin, voi hän tehdä ylitöitä tunnin päivässä ja mahdollisesti kolme tuntia vielä lauantaina, jolloin enimmäistyöaika 48 tuntia viikossa tulee täyteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.