Onko yötyö nuorelle sopivaa tai sallittua?

Varsinaista yötyötä ei nuorella saa teettää. Nuoren 15 vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6 ja 22 väliseen aikaan. Jos työ on valvottua tai liittyy viranomaisen hyväksymään ammattikoulutukseen, saa työaika kestää klo 24:ään.

Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8 ja 20 väliseen aikaan. Painavista työn järjestelyihin liittyvistä syistä alle 15-vuotiaan työaika saadaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan. Kotitaloustyötä työnantajan kodissa tekevän nuoren työöaika saa nuoren suostumuksella kestää klo 23 asti, jos erityinen syy sitä vaatii. Erityinen syy on esim. hoivaa vaativien lasten nukkumaan laitto ja valvonta silloin, kun lapsen vanhemmat eivät itse ole paikalla.

Työnantajan asettamat liian rankat työajat nuorelle saattavat käydä haitaksi nuoren omalle kehitykselle, kasvatukselle ja jopa terveydelle. Nuoren työntekijän huolestuneilla vanhemmilla on oikeus irtisanoa nuoren työsopimus, jos he katsovat sen olevan edellä mainituin tavoin lapselleen epäedullinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.