Oletko työssäsi tullut syrjityksi tai muuten epäasiallisesti kohdelluksi?

Laki asettaa työnantajalle velvoitteen kohdella keskenään samassa asemassa tai tehtävissä olevia työntekijöitään tasapuolisesti. Työsuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sinun on saatava sellaisina kuin ne sinulle lain tai työsuhteen ehtojen mukaisesti kuuluvat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että oikeutesi toteutuvat. Esim. epäedullisempia työsuhteen ehtoja ei saa soveltaa pelkästään työsopimuksen keston tai työajan pituuden perusteella.

Työsopimuslain syrjintäsäännöksen mukaan ketään ei saa perusteettomasti asettaa toisiin nähden eri asemaan syntyperän, sukupuolen, uskonnon, vammaisuuden tms. seikkojen vuoksi. Todistustaakka syrjintäasioissa on yhdenvertaisuuslain mukainen, eli jos esität väitteen syrjinnästä, on työnantajasi kyettävä osoittamaan, että kysymyksessä ei ole kielletty syrjintä. Erilaiselle kohtelulle työnantajan on kyettävä esittämään hyväksyttävä peruste.

Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys lakimieheen. Työsuhteesi ehtoja rikkonut tai oikeuksiasi polkenut työnantaja voidaan saattaa vastuuseen. Esim. syrjintäasioissa työnantaja voidaan velvoittaa suorittamaan sinulle hyvitystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.