Millainen on irtisanomisaika työsuhdetta päätettäessä?

Kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajasta voidaan lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa sopia.

Laissa on pakottavasti säädetty, että irtisanomisaikaa ei saa sopia kuutta kuukautta pidemmäksi.Työnantajan irtisanomisaika saa olla työntekijän irtisanomisaikaa pidempi, mutta työntekijän irtisanoutumiseen ei saa liittää pidempää irtisanomisaikaa kuin mitä työnantajan taholta on noudatettava.

Työsopimuslain mukaiset työnantajan noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä eikä muuta ole sovittu: 1) Irtisanomisaika on 14 vrk, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden. 2) Irtisanomisaika on kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta. 3) Irtisanomisaika on kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta. 4) Irtisanomisaika on neljä kuukautta,jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan vuotta, mutta enintään 12 vuotta. 5) Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Työsopimuslain mukaan työntekijän on noudatettava 14 vrk:n irtisanomisaikaa, jos hän irtisanoutuu keskeytyksettä jatkuneesta työsuhteestaan, joka on kestänyt enintään viisi vuotta. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta, hänen tulee noudattaa yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Myös työntekijän noudatettavista irtisanomisajoista voidaan poiketa sopimuksella.

Irtisanomisaikana normaalit työsuhteen velvoitteet, kuten työntekovelvollisuus ja palkanmaksuvelvollisuus, jatkuvat ennallaan. Jos työnantaja luopuu vaatimasta työsuoritusta, irtisanomisajan palkka täytyy kuitenkin maksaa tai korvata. Myös työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle irtisanomisajan palkan, jos hän irtisanoutuu irtisanomisaikaa noudattamatta.

Nopeaa apua lakiasioihin.