Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

Työnantaja omistaa työvälineet ja laitteet ja hänellä on työnjohto-oikeuden nojalla mahdollisuus määrätä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä. Työnantajan oikeuksia rajoittavat työntekijän perusoikeudet, luottamuksellisien viestien suoja sekä henkilötietolaki.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä oikeuttaa työnantajan tietyin edellytyksin selvittämään ne työntekijän sähköpostiviestit, jotka kuuluvat työnantajalle. Sähköpostien ja tietoverkkojen käytöstä tulee sopia työpaikalla.

Työnantaja saa poikkeustapauksessa lukea työntekijän sähköpostiviestejä tämän poissaolon aikana. Sähköpostiviestin tulee kuitenkin selvästi kuulua työnantajalle ja selvittämisen tulee olla työnantajan toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä. Sähköpostin lukeminen työnantajan toimesta tulee kysymykseen esimerkiksi siinä tapauksessa, että asiakassuhdetta hoitanut työntekijä on sairastunut ja hänelle on luvattu osoittaa esimerkiksi jokin tarjous toisen tahon toimesta tiettyyn ajankohtaan mennessä. Tällaisen sähköpostin työnantaja voi hakea ja avata, mikäli tarjoukseen on annettava pikainen vastaus, eikä asiaa hoitanutta työntekijää tavoiteta riittävän lyhyessä ajassa ja on muutoinkin selvää, että asia ei siedä viivytystä. Lähtökohtana viestien hakemiselle ja avaamiselle on siten kuitenkin työntekijän suostumus.

Nopeaa apua lakiasioihin.