Mitä tarkoitetaan työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella?

Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Osa sitä sääntelevistä normeista on kuitenkin sellaisia, ettei niistä voi sopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi.Työsuhteen sisällöstä voi sääntelystä ja sopimuksista huolimatta syntyä erimielisyyttä. Näiden tilanteisiin on varauduttu työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella.

Työnantajan tulkintaetuoikeus tarkoittaa, että työntekijän on noudatettava työsuhdetta koskevassa tulkinnallisessa erimielisyystilanteessa työnantajan näkemystä, kunnes kysymys on asianmukaisesti ratkaistu. Yleisimmin ongelmakohdat löytyvät työehtosopimuksista.

Työnantajan väliaikainen tulkintaetuoikeus ei perustu lainsäädäntöön, vaan sitä on perusteltu mm. työnantajan direktio-oikeudella sekä vakiintuneella käytännöllä ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

Nopeaa apua lakiasioihin.